Month: April 2018

Harde håp

Jeg ønsker
Ønsker å se
Ønsker å se det
skje

Lever i håpet
Selv om det er dødt
Tviholder på det
Et nytt kan bli født