Month: January 2019

Å Tørre

Det er et sprang
Jeg aldri tok
Før jeg møtte deg

Nå venter jeg
Som aldri før
For dette skremmer meg